instagram facebook

funkygourmet

We are relocating to the Hilton area. See you in 2020!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ AΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας μας με την επωνυμία «ΦΑΝΚΥ ΓΚΟΥΡΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ε.Π.Ε.»και με δ.τ. «FUNKYGOURMET» (εφεξής, «η Εταιρία») παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε και τέλος, αν και υπό ποιες προϋποθέσεις τα γνωστοποιήσουμε σε τρίτα πρόσωπα.

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Η Εταιρία μας, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και διατηρεί στοιχεία που οικειοθελώς μας δίνετε και είναι απολύτως απαραίτητα για τις συναλλαγές μας. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κάνετε κράτηση θέσης/εων στο εστιατόριό μας και όταν λαμβάνετε ενημερώσεις (Newsletters) για τα νέα της Εταιρίας μας. Επιπλέον, είναι πιθανό, να σας ζητηθούν πληροφορίες που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και σχετίζονται με τυχόν διατροφικές σας ιδιαιτερότητες, με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας τους την άριστη παροχή υπηρεσιών μας προς εσάς ως πελάτη του εστιατορίου μας, και κυρίως, την προάσπιση των συμφερόντων σας και την αποφυγή κινδύνου για την υγεία ή τη ζωή σας, σε περίπτωση π.χ. τροφικής αλλεργίας ή δυσανεξίας σε συγκεκριμένη/ες τροφή/ές ή πρώτη/ες ύλη/ες. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης, η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα πλην των νομίμων εκπροσώπων και των εργαζομένων στην Εταιρεία.
Πλέον των ανωτέρω, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομέναόταν εκδίδουμε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα παραστατικά για την παροχή των υπηρεσιών μας, όταν συνεργάζεστε με την Εταιρία μας λ.χ. ως προμηθευτής στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας https://www.funkygourmet.com, όταν συμμετέχετε σε έρευνα ή διαγωνισμό τον οποίο διοργανώνει ή στον οποίο συμμετέχει η Εταιρία μας, όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, με σκοπό την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας, και όταν υποβάλλετε αιτήματα ή επικοινωνείτε μαζί μας.
Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε τις εξής κατηγορίες στοιχείων:
-Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης
-Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ
- Στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι, κατά περίπτωση:
α) Η εκπλήρωση συμβατικών και προσυμβατικών υποχρεώσεων.
β) Η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
γ) Η διασφάλιση έννομων συμφερόντων της Εταιρίας ή τρίτων.
δ) Η συγκατάθεσή σας. Αν έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς, οι σκοποί προκύπτουν από το αντίστοιχο περιεχόμενο αυτής της συγκατάθεσης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλετε να παρέχετε δεδομένα για τον σκοπό αυτό, θα σας το επισημαίνουμε ρητά. Εάν δεν μας παρασχεθούν, δεν θα μπορούμε να συμμορφωθούμε με την επιθυμία σας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκλησής της.

ΙV. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:
1. Για σκοπούς εκτέλεσης κάθε μεταξύ μας σύμβασης και εν γένει συναλλαγής και συγκεκριμένα:
α) για επικοινωνία σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής, όπως για τις κρατήσεις στο εστιατόριό μας, για την διοργάνωση κάποιας εκδήλωσής σας, την απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα/ερωτήματα που μας θέτετε
β) για την είσπραξη του τιμήματος για τις υπηρεσίες μας και την έκδοση των εκ του νόμου προβλεπόμενων παραστατικών
γ) για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον αρχώνή/και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Εταιρίαςσε εποπτικές αρχές
δ) για τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής
2. Για προωθητικούς σκοπούς μέσω της αποστολής Newsletter, προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας όπως το μενού μας, τις εκδηλώσεις μας και τα νέα της Εταιρίας ή για δημοσιεύσεις, έρευνες και άλλες δράσεις σχετιζόμενες με τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας. Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των παραληπτών του Newsletter για όσο χρόνο επιθυμείτε την αποστολή του Newsletter. Ωστόσο, σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή σας από τη λίστα παραληπτών του Newsletter της Εταιρίας, αποστείλατε σχετικό μήνυμα με την ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

V. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, στους οποίους, κατά περίπτωση, κοινοποιούνται, σε καθεστώς εχεμύθειας, είναι:
α) υπάλληλοι της Εταιρίας, συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες εταιρίες, όπως εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
β) εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας, όπως νομικοί, οικονομικοί, φοροτεχνικοί και λοιποί σύμβουλοι, στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών
γ) συνεργάτες και εν γένει πάροχοι υπηρεσιών, στους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα, για τη διεκπεραίωση αιτήματος ή και για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς ή για τη διασφάλιση έννομων συμφερόντων σας
δ) δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές όπως εισαγγελίες, δικαστήρια ή φορολογικές αρχές, στους οποίους οφείλουμε να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα βάσει αναγκαστικών νομικών διατάξεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υπό τον όρο της τήρησης, σε κάθε περίπτωση, του απορρήτου.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή και στα εν γένει μεταξύ μας συμβατικά έγγραφα ή –εφόσον έχει χορηγηθεί η συγκατάθεσή σας– όσο δεν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας. Ειδικά στην περίπτωση συλλογής των στοιχείων της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας για τον σκοπό της κράτησης θέσης/εων στο εστιατόριό μας, τα εν λόγω δεδομένα, μετά το τέλος του δείπνου, χωρίς να χρησιμοποιηθούν, καταστρέφονται αμέσως από κάθε βάση δεδομένων της Εταιρίας. Το αυτό ισχύει και για περιπτώσεις χρέωσης της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη ακύρωσης κράτησης. Στην περίπτωση δείπνου δώρου, τα στοιχεία της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας χρησιμοποιούνται άπαξ για τη χρέωση του προσυμφωνημένου ποσού και καταστρέφονται αμέσως μετά την εκτέλεση της εντολής από κάθε βάση δεδομένων της Εταιρίας. Περαιτέρω, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εντός του απαιτούμενου πλαισίου των εμπορικών και φορολογικών υποχρεώσεων διατήρησής τους. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν ξεπερνάει τα δέκα (10) έτη. Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται. Ειδικότερα, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αμέσως όταν αίρεται η νομική βάση επεξεργασίας τους, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό προετοιμασίας και εκτέλεσης σύμβασης και εφόσον δεν υφίσταται άλλη νομική βάση, σε περίπτωση αντίρρησης εκ μέρους σας, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους επιτρέπεται σύμφωνα με σχετικές νόμιμες διατάξεις, εάν υποχρεούμεθα να το πράξουμε για άλλους νόμιμους λόγους.
Σε περιπτώσεις που η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους ανωτέρω σκοπούς.

VII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με νομοθεσία το νόμο για την προστασία έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήραέχετε δικαίωμα:
1.Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα μπορείτε να λάβετε πληροφορίες αναφορικά με ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται, την προγραμματισμένη περίοδο διατήρησής τους και την προέλευσή τους.
2.Να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας καθώς και να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία ή να ζητήσετε από την Εταιρία την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
3.Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
4.Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.
5.Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατόπιν της συγκατάθεσής σας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
6.Να υποβάλλετε αναφορά/καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, για την μεταξύ μας επικοινωνία ή για τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Παραμυθίας 13 & Σαλαμίνος, τ.κ. 10435 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε τηλεφωνικά στo τηλ. 210 5242727είτε μέσω φαξ:210 5242728.

VIII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία υπέχει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

IX. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές θα σας κοινοποιούνται μέσω ειδοποίησης στον ιστότοπό μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies απαραίτητα για τη λειτουργία του, cookies επιδόσεων και cookies τρίτων.

Cookies
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:

Απαραίτητα cookies:

  • Ένα Session ID cookie, το οποίο δημιουργείται από το λογισμικό του ιστότοπου για την έναρξη και διατήρηση της συνεδρίας σας και λήγει με το κλείσιμο του browser.
  • Λειτουργικά cookies που δημιουργούνται από το πρότυπο εμφάνισης του ιστότοπου (template) και είναι υπεύθυνα για τη σωστή λειτουργία του κατά την περιήγησή σας, τα οποία λήγουν με το κλείσιμο του browser καθώς και ένα cookie που αποθηκεύει την επιλογή της γλώσσας σας και λήγει σε 24 ώρες.
  • Ένα Consent cookie που αποθηκεύει το αν έχετε συμφωνήσει στη χρήση cookies ή όχι και το οποίο λήγει σε 30 ημέρες.

Cookies επιδόσεων:

Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών στο site μας με σκοπό να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.
Τα Google Analytics είναι μια υπηρεσία στατιστικών που παρέχεται από την εταιρεία Google και μας βοηθάει στο να παρατηρούμε πως χρησιμοποιείται το site μας. Έτσι, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας στο site στέλνονται στη google και χρησιμοποιούνται στην ανάλυση του πόσο συχνά κάποιος επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, πως βρίσκουν οι επισκέπτες το site μας και ποιες σελίδες είναι δημοφιλέστερες. Αυτές οι πληροφορίες δεν προσδιορίζονται ποτέ ξεχωριστά ή προσωπικά.

Συγκεκριμένα τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι τα παρακάτω:

_utma, λήγει σε 2 χρόνια
_utmb, λήγει σε 1 ώρa
_utmc, λήγει μόλις κλείσετε τον browser
_utmt, λήγει σε 1 λεπτά
_utmz, λήγει σε 6 μήνες

Πολιτική απορρήτου της Google

Cookies τρίτων:

Youtube videos:
Στο site μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία video streaming YouTube της Google για να εμφανίζουμε video. H Google μπορεί να θέσει cookies τρίτων σε κάθε σελίδα που περιέχει video. Χρησιμοποιούνται για να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των χρηστών του Youtube σχετικά με τα video που είδατε στην ιστοσελίδα μας με το Google Λογαριασμό σας, αν είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν. Αυτές οι πληροφορίες στέλνονται στη Google σε servers στην Αμερική και δεν έχουμε έλεγχο πάνω τους. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά εκτός αν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Google, οπότε μπορούν να συνδεθούν με το λογαριασμό σας.

Google's Privacy Policy

 

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές (browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

 

Μπορείτε εύκολα να δεχτείτε ή να απορρίψετε τα μη απαραίτητα cookies αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιώντας το παρακάτω κουτάκι.